Primăria Comunei Valea - Seacă

Primaria Comunei Valea-Seaca, loc. Valea-Seacă, strada Principală nr. 373, cod postal: 607660, jud. Bacău.

Acasă Despre noi Realizări Proiecte în derulare Strategii

CE AM REALIZAT ÎMPREUNĂ?

  • Am realizat sistemul de alimentare cu apă în toată comuna;
  • Am asfaltat tot ce era drum comunal: de la şoseaua naţională până la ultima casă pe stânga a lui Anei Vasile (Hârcosu), iar în Cucova de la Nelu Sârghiuţă      şi Ţiplea până la Mănăstirea Sfânta Treime;
  • Am asfaltat drumul dintre satele Valea Seacă şi Cucova;
  • Am construit o staţie modernă de epurare si un sistem de canalizare în localitatea Valea Seacă;
  • Am reabilitat şi modernizat sistemul de iluminat public în toată comuna (peste 420 de lămpi cu becuri economice);
  • Am asfaltat drumul către noua Biserică Ortodoxă din Cucova;
  • Am sprijinit financiar şi material toate bisericile din comună cu peste 10 miliarde de lei vechi;
  • Am construit un pod mare si modern peste pârâul Cucova care asigura legătura dintre cele două sate;
  • Am construit o grădiniţă nouă şi modernă dotată cu toate utilităţile în centrul comunei;
  • Am construit şi amenajat un sediu nou şi modern al primăriei în centrul comunei;
  • Am cumpărat un buldoexcavator şi un tractor dotat cu remorcă, lamă pentru zăpadă, cupă, vidanjă, dispozitiv de împrăştiat material antiderapant, perie      de curăţat asfaltul, instalaţie de curăţat păşunea, etc;
  • Am cumpărat terenul din faţa primăriei unde am construit o hală pentru utilajele primăriei si am amenajat o parcare şi o micropiaţă agroalimentară;
  • Am reabilitat, renovat şi modernizat toate şcolile din comuna (acoperişuri din tablă lindab, centrale termice, geamuri si uşi termopan, garduri si porţi din fier      forjat si panouri zincate bordurate, izolaţie termică, trotuare şi alei, parcuri de joacă pentru copii, racordare la sistemul de apă şi canalizare;
  • Am construit un pod peste pârâul Valea Seacă în sectorul Pălămida;
  • Am efectuat reparaţii capitale şi am construit gabioane la podul din punctul Băluţă (Bădălan);
  • Am renovat şi reabilitat Căminul Cultural din Valea Seacă şi l-am dotat cu grup sanitar şi bucătărie;
  • Am reabilitat sediul vechi al primăriei (reparaţii exterioare, tâmplărie termopan şi gard din panouri zincate bordurate);
  • Am reabilitat dispensarul comunal (acoperiş din tablă lindab, racordare la sistemul de apă şi canalizare, tâmplărie termopan si reparaţii exterioare);
  • Am balastat toate uliţele comunei;
  • Am extins sursa de alimentare cu apă prin construirea unui puţ forat la peste 150 metri adâncime în curtea vechiului sediu al primăriei;
  • Reabilitarea Şcolii Nr. 2 Valea Seacă (construire centrală termică, grup sanitar interior şi izolare termică);
  • Am sprijinit deschiderea unei Farmacii în centrul comunei şi am reabilitat un apartament pentru dechiderea unui Cabinet Stomatologic, etc.
  • Am extins sursa de alimentare cu apă prin construirea unui puţ forat la peste 150 metri adâncime în curtea vechiului sediu al primăriei;

CE DORIM SĂ REALIZĂM ?

  • Extindere Sistem Canalizare în satul Cucova – s-a întocmit deja proiectul tehnic;
  • Regularizarea albiei pârâului Cucova în zona Nechita Sandu-Cioroabă Vasile - s-a întocmit deja proiectul tehnic;
  • Construire piste biciclete (trotuare) 17 km în toată comuna Valea Seacă – proiect pentru care s-a obţinut finanţarea din fonduri europene;
  • Construirea unei baze sportive modernă (teren de sport) pentru tinerii din comună;
  • Reabilitarea şi amenajarea unui Cămin Cultural în satul Cucova prin transformarea a 2 săli de clasă din Şcoala Cucova, nemaifolosite ca urmare a scăderii      numărului de elevi;
  • Sprijinirea bisericilor prin construirea de case praznicale;
  • Branşarea-racordarea tuturor locuitorilor la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare;
  • Atragerea de fonduri europene pentru sprijinirea agricultorilor din comună.
 
Educație Cultură Turism Vremea la noi
 

e-mail: consiliullocal_valeaseaca@yahoo.com


web: www.comunavaleaseacabacau.ro


tel/fax: 0234-255022 / 0234-255420


Localizare: E85, Bacau 40Km, Adjud 20Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com