Primăria Comunei Valea - Seacă

Primaria Comunei Valea-Seaca, loc. Valea-Seacă, strada Principală nr. 373, cod postal: 607660, jud. Bacău.

Acasă Despre noi Realizări Proiecte în derulare Strategii

PROIECTE ÎN DERULARE

      • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
  Proiect „Dezvoltarea infrastructurii hardware şi software pentru oferirea de servicii de e-administraţie inclusiv gestionarea registrului agricol în format   electronic în Judeţul Bacău”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vezi mai mult

      • Proiectul „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate - o condiție fundamentală într-o
  societate nediscriminatorie”
, finanțat prin Granturi SEE 2009-2014 și gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
  Proiectul îşi propune să contribuie la combaterea discriminării şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor de etnie rromă în 4 comunităţi, respectiv (pentru Județul
  Bacău) 2 comunități, Corbasca şi Valea Seacă, concomitent cu atenuarea inegalităților/excluziunii sociale prin implicarea activă a unei echipe
  multidisciplinare de specialiști în domenii complementare (asistență și incluziune socială, antidiscriminare, sănătate) în vederea promovării în rândul
  beneficiarilor a unei vieți sănătoase prin prevenirea bolilor transmisibile specifice copiilor (cu accent pe imunizare).

Vezi mai mult

      • Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU).
  Axa prioritară 4:
Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei   discriminări. Prioritatea de investiții 9.II: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
 Anexa 1 - Scrisoare

Descarca

 Anexa 2 - Fisa partener

Descarca

 Anexa 3 - Grila calificare

Descarca

 Anexa 4 - Grila evaluare

Descarca

 ANUNT SELECTIE PARTENERI

Descarca

 ANUNT SELECTIE MANAGER PROIECT

Descarca

 RAPORT FINALIZARE EVALUARE SI SELECTIE

Descarca

 REZULTAT SELECTIE PARTENERI

Descarca


Educație Cultură Turism Vremea la noi
 

e-mail: consiliullocal_valeaseaca@yahoo.com


web: www.comunavaleaseacabacau.ro


tel/fax: 0234-255022 / 0234-255420


Localizare: E85, Bacau 40Km, Adjud 20Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com